CUTII DE JONCŢIUNE ŞI SECŢIONARE

Detalii Produs

DESTINAŢIE  

Facilitează joncţiunea cablurilor de legătură la sistemul de iluminat stradal şi asigură protecţia la scurtcircuit a
consumatorilor. Permite detectarea cu uşurinţă a defectelor de reţea. 

ELEMENTE COMPONENTE 
 
• cutie metalică ce asigură gradul de protecţie IP 54;
• coloana de alimentare individuală a corpurilor de iluminat;
• elemente de joncţiune constand în: coloana de alimentare trifazată prevăzută cu siguranţe tip MPR (varianta I), coloana 
de alimentare trifazată prevăzută cu siguranţe tip MPR şi siguranţe tip LF (varianta II), placa cu borne de conexiune sau
conectori (varianta III). 

SIMBOLIZARE  
 
CJ - t (m)  - cutii de jonctiune trifazate (monofazate)
CS – t (m) - cutii selective trifazate (monofazate)

CONDIŢII DE UTILIZARE 
 
• loc de montaj exterior 
• altitudine maximă 2000 m 
• umiditatea aerului 90 % la 20 gr.C
• protecţie climatică normală durată de viaţă 20 ani  

VARIANTE CONSTRUCTIVE 

• cutii secţionare monofazate;
• cutii secţionare trifazate prevăzute cu: 
-  coloana de alimentare trifazată prevăzută cu siguranţe tip MPR (varianta I); 
-  coloana de alimentare trifazată prevăzută cu siguranţe tip MPR şi siguranţe tip LF 
(varianta II);
-  placa cu borne de conexiune sau conectori (varianta III).