CONSOLA PENTRU DESCĂRCĂTOARE DE MEDIE TENSIUNE TIP ENEL

COD PRODUS: DS 3079

Detalii Produs

1. Denumire echipament  - CONSOLA PENTRU DESCĂRCĂTOARE 

2. Simbolizare : Conform normă unificată Enel DS 3079 / Matricolă: 24 40 44 

3. Descriere 
Consola pentru descărcătoare este o construcţie sudată, compusă dintr-un
profil U 50x40x4 - 1600, şi U 120x40x4 – 250, STAS 7835.
Materialul din care sunt confecţionate cele două profile: Fe 360 SR EN 10025.
Consola se protejează anticoroziv prin zincare la cald (SR EN ISO 1460),
grosimea minimă a stratului depus, 650 microni.
Desenul de ansamblu este prezentat în fig 1.

 

4. Domeniul şi condiţiile de utilizare
Consola pentru descărcătoare corespunde specificaţiei unificate Enel DS 3079realizează poziţionarea şi susţinerea descărcătoarelor de medie tensiune tipDY 557 pe liniile electrice aeriene.

5. Condiţii de mediu 
5.1 Consola pentru descărcătoare de medie tensiune se utilizează în 
zonele cu climat temperat – N, conform SR HD 478.2.1 S1:2002, zona
de exploatare în aer liber (1); 
5.2  Temperatura de exploatare este cuprinsă între – 35 gr.C si + 55 gr.C; 
5.3 Umiditate relativă maximă: 100%.