DESCĂRCĂTOARE DE JOASĂ TENSIUNE CU ACCESORII MONTAJ

COD PRODUS: DELI N - U/I

Detalii Produs

SIMBOLIZARE
 
DELIN(t) - U/I -An-L, unde:
DELIN  – descărcător cu oxizi metalici pentru linii electrice aeriene de joasă tensiune cu 
conductoare torsadate sau neizolate 
(t)  - se adauga numai pentru varianta de linie electrică aeriană torsadată (izolată)
U  - tensiunea maximă de funcţionare continuă Uc a liniei electrice aeriene
- curentul nominal de descărcare In, unda 8/20 µs
An  - tip de capsulă descărcător cu disconector (n=1) sau fără disconector (n=2) 
L  - lungimea conductorului de legare la pământ a descărcătorului
L  = 600 mm (varianta pt. conductor torsadat) sau 1000 mm (varianta pt. conductor neizolat) 
La cerere se realizează şi cu alte lungimi.