FIRIDE DE DISTRIBUŢIE ŞI CONTORIZARE tip FDCP 2….. 20 abonaţi

COD PRODUS: FDCP 2

• Preturile sunt calculate in functie de cantitate si locatie livrare, si/sau tip (licitatie/achizitie/proiect/bugetare etc.)
• Pentru ofertare corecta, va rugam sa ne transmiteti cat mai multe detalii/fise etc.
• Termene/modalitati si conditii de plata doar dupa semnarea unui contract
• Transportul produselor se va efectua gratuit in limita posibilitatilor, cu camioane de grupaj in cazul cantitatilor mici sau cu destinatie fixa in cazul comenzilor mari.
• Valabilitatea ofertei: 5 zile

-pentru cabluri/conductori/tarusi/platbanda (metale) si tuburi PQNR/DN/PVC etc., restul materialelor avand valabilitate de maxim 7 zile.

Dupa acest termen, daca variatia metalelor LME depaseste marja de +/-1%, pretul se va recalcula la momentul comenzii, cu valorile noi a LME CU si AL pentru cabluri/conductori , precum si a valutei (Euro,USD), pentru accesorii si a altor echipamente electrice.
• Termen de livrare estimativ = 3-14 zile (se va mentiona in oferta finala)
Termeni si conditii
Metode de plata

Detalii Produs

DESTINAŢIE  

Firidele de distributie şi contorizare de palier sunt destinate distribuţiei, monitorizării şi protecţiei circuitelor de abonaţi
individuali (casnici). FDCP-ul se montează pe palier, centralizat la parterul clădirii sau pe fiecare etaj în funcţie de clădire.
Firidă de distribuţie şi contorizare de exterior pentru abonaţii din mediul rural (pentru 2..6 abonaţi) se poate monta şi pe
stâlp sau la limita proprietăţii. 

ELEMENTE COMPONENTE
 
Firidele de distribuţie şi contorizare cu 2….20 circuite sunt realizate în cutii polyester armat cu fibră de sticlă prevazute cu 2
compartimente separate:
-  compartimentul pentru alimentarea generală şi distribuţia energiei electrice prevăzut cu socluri siguranţe tip SIST şi 
siguranţe MPR, sistem de bare de distribuţie, bară de nul de lucru (N) şi bară de nul de protecţie (PE). Acest compartiment
are posibilitatea de sigilare de către furnizorul de energie. 
-  compartimentul pentru măsurarea energiei electrice, echipat cu contoare monofazate sau trifazate care are uşă cu
ferestre pentru vizionarea indexului şi etichete pentru abonat. Acest compartiment are posibilitatea de sigilare de către
furnizorul de energie. 

Pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate în interiorul firidei, uşile compartimentelor sunt prevăzute cu încuietori
speciale tip YALA. Produsul poate fi montat îngropat în zidărie sau nişă sau poate fi fixat pe zid prin dibluri, racordarea
făcându-se prin partea din spate.
Pentru varianta de exterior cu gradul de protecţie IP 43 alimentarea se face pe partea de jos a soclului prin intermediul unor
papuci direct la bornele siguranţelor.
Uşile compartimentelor sunt legate galvanic la masa cutiei.
Firida este prevăzută în interior şi exterior cu un şurub la care se poate efectua legătura electrică la priza de pământ a clădirii.


SIMBOLIZARE 
 
FDCP(E)– n – m (t)
unde:  * FDCP  – firida de distribuţie şi contorizare de palier 
E  – pentru exterior
n – numărul de circuite 2…20
m  – monofazat
t  – trifazat 

CONDIŢII DE UTILIZARE

Zona climatică: N, conform STAS 6535 – 83;
- Categoria de exploatare: 3, conform STAS 6692-83;
- Temperatura mediului ambiant în timpul utilizarii: -30 gr.C…+ 45 gr.C;
- Temperatura mediului ambiant în timpul transportului şi depozitării: -35 gr.C…+ 45 gr.C;
- Temperatura ambiantă medie in 24 h: + 35 gr.C;
- Umiditatea relativă maximă: 90% la 20 gr.C
- Altitudinea maximă de utilizare: 2000 m;
- Produsele sunt destinate să funcţioneze în medii fără pericol de explozie, în medii lipsite de gaze, vapori şi depuneri
electroconductoare sau active din punct de vedere chimic. 


CARACTERISTICI TEHNICE
 
• tensiunea nominală de utilizare:  400/230 Vca
• tensiunea nominală de izolare:   660 Vca
• frecvenţa tensiunii de alimentare:  50 Hz
• curentul nominal termic maxim:  32 A firidele monofazat 
      40 A firidele trifazate
• gradul normal de protecţie:   IP 30 (pentru interior) 
      IP 43 (pentru exterior) 


MONTARE ŞI RACORDARE
 
Firida de exterior se montează pe perete, la baza clădirii cu soclul îngropat în beton pentru a asigura gradul normal de
protecţie (legăturile electrice se fac prin partea inferioară).
Firida de interior se amplasează semi-îngropat în perete (legăturile electrice se fac prin partea din spate) sau pe perete prin
urechi speciale de prindere.
Racordarea cablurilor se face prin intermediul papucilor de cablu în capace sau presetupe.
Deoarece dulapurile se montează în exterior, uşile de acces sunt prevăzute cu încuietori speciale pentru a împiedica accesul
persoanelor neautorizate.